Argentínska doga - Dogo Argentino

FCI Štandard č.292/29.1.1999/D

Krajina pôvodu:Argentína
Použitie:Lovecký pes na veľkú zver
Klasifikácia FCI:Skupina 2 - Bradáči a pinčovia, molossovia a švajčiarski salašnícki psi
Podskupina 2.1 - Molossovia, dogovití psi
Bez skúšky z výkonu

Celkový vzhľad

Celým svojím vzhľadom normálny pes molosského typu, stredných proporcií, v požadovanom rámci veľký, ale nie obrovský. Jeho vzhľad je harmonický a plný sily, pretože obrysy jeho mohutného osvalenia sú zdôraznené pevnou, pružnou a (vzhľadom k málo pružným tkanivám v podkoží) k telu pevne priliehajúcou kožou. Jeho pohyb je kľudný a sebaistý, jeho reakcie sú cielené a rýchle. V jeho pohybe sa neustále prejavuje radosť. Povaha je príjemná a láskyplná, jeho biela farba je nápadná a fyzické schopnosti z neho činia skutočného atléta.

Dôležité proporcie

Pretože ide o psa stredných proporcií, nie sú v jeho harmonickom a vyváženom celkovom vzhľade žiadne zvláštnosti. Taktiež aj hlava je stredných proporcií. Papuľa je rovnako dlhá ako mozgovňa. Kohútiková výška odpovedá výške zadku. Hĺbka hrudníka odpovedá asi 50 % kohútikovej výšky. Dĺžka trupu prekračuje kohútikovú výšku o 10 %.

Chovanie a povaha

Veľmi prirodzená, nenáročná, priateľská, šteká málo a je si dobre vedomý svojej sily. Nikdy nesmie byť agresívny, to je povahový rys, ktorý musí byť dokonale pod kontrolou. Jeho dominancia ho neustále nabáda k bojom o svoje teritórium, to hlavne platí o jedincoch rovnakého pohlavia, a to je vlastnosť nápadná hlavne u psov. Pri love je bystrý a bezhlučný, taktiež odvážny a bojovný.

Hlava

Stredných proporcií, silného a ťažkého vzhľadu, bez ostrých hrán, alebo nápadného cizelovania, profil je konkávne konvexný. Mozgová časť je vďaka obrysom žuvacích a šijových svalov konvexná, chrbát nosa je veľmi ľahko konkávny. Hlava tvorí s krkom silný oblúkovito zakrivený svalnatý celok.

Mozgová časť

Lebka: Masívna, konvexná pri pohľade spredu i z profilu. Jarmové oblúky sú dostatočne výrazné a tvoria hlbokú priehlbeň spánkov, ktorá dovoľuje silný vývoj spánkového svalu. Týlny hrboľ nesmie vystupovať, silné žuvacie svaly šije ho prakticky zakrývajú. Stredová ryha na mozgovni je málo zreteľná.
Stop: Na prechode konvexného priebehu mozgovej časti k ľahko konkávnemu chrbtu nosa je len slabo vyvinutý. Pri pohľade zo strany tvorí jeho obrys jasne rezaný reliéf nadočnicových oblúkov.

Tvárová časť hlavy

Nos: Čierne pigmentovaný, nosné dierky sú široko otvorené. Smerom dopredu je ľahko vyhrnutý, pretože sa nachádza na konci konkávnej línie chrbtu nosa. Pri pohľade z profilu je predná strana rovná a zvislá, nachádza sa na rovnakej priamke s predným okrajom hornej čeľuste, alebo veľmi ľahko pred ňou.
Papuľa: Silná, dĺžka o niečo presahuje hĺbku, dobre vyvinuté šírky s ľahko konvergujúcimi bočnými plochami. Chrbát nosa je ľahko konkávny, čo je znak, ktorý sa vyskytuje takmer iba u argentínskej dogy. Pysky: Stredne silné, krátke a tesne priliehajúce, s voľnými, čierne pigmentovanými okrajmi.
Čeľuste a zhryz: Čeľuste silné a oproti sebe dobre postavené, bez predkusu a bez podkusu. Obe strany čeľustí sa veľmi ľahko a rovnomerne zbiehajú. Silné a veľké zuby, dobre vyvinuté, pravidelne usporiadané, pevne usadené v čeľustiach, bez stôp zubného kazu. Doporučuje sa úplný chrup, ale väčší význam má pravidelné usporiadanie zubov. Žiadaný je kliešťový skus, nožnicový skus je prípustný.
Líce: Široké a spolovice ploché, bez vrások, bez oblúkov a cizelovania, pokryté silnou kožou.
Oči: Tmavo hnedé až orieškovo hnedé, chránené očnými viečkami prednostne s čiernymi okrajmi, avšak čiastočná depigmentácia očných viečok sa nesmie považovať za vadu. Oči sú mandľového tvaru, uložené stredne vysoko a posadené ďaleko od seba. Celkovo majú pôsobiť dojmom pozornosti a činorodosti, ale nikdy nesmú pôsobiť vyslovene tvrdo, čo platí zásadne o samcoch.
Uši: Vysoko nasadené a vzhľadom k veľkej šírke lebky ďaleko od seba. Vzhľadom k pôvodnému použitiu psa by mali byť uši kupírované a vzpriamené, trojuholníkového tvaru a v dĺžke, ktorá nepresahuje 50% dĺžky predného okraja ušného boltca. Ak nie sú kupírované, sú strednej dĺžky, široké, silné, plocho priliehajúce a na špičke zaoblené. Srsť je hladká a o niečo kratšia ako na ostatných častiach tela psa. Na ušiach sa môžu objavovať malé škvrnky, ale ich výskyt sa nepostihuje. Nekupírované uši sú nesené prirodzene vysiace a prekrývajú zadnú časť líca. Pri vzdbudenej pozornosti môžu byť napoly vztýčené.

Krk

Strednej dĺžky, silný, nesený zdvihnutý. Osvalenie je dobre vyvinuté a horná línia je ľahko klenutá. Tvarom sa podobá komolému kužeľu. Pri nasadení hlavy tvorí osvalenie ľahký oblúk, ktorý zakrýva akékoľvek nerovnosti kostry v tejto oblasti, jeho široká základňa dobre prechádza do hrudníka. Kondenzátor je pokrytý pružnou a silnejšou kožou na hrdle, ktorá sa môže voľne kĺzať po podkožných tkanivách, pretože je tu voľnejší než na ostatných častiach tela. Na hrdle sa tvoria jemné vrásky, nie však visiaci lalok. Tento znak je pre funkčnosť zvieraťa veľmi dôležitý. Srsť v tejto oblasti je trochu dlhšia.

Trup

Dĺžka trupu (od ramenného kĺbu až po sedaciu kosť) presahuje kohútikovú výšku zhruba o 10%.
Horná línia: Rovná, kohútik a vrcholky panvovej kosti sú v rovnakej výške a tvoria najvyššie body tejto línie.
Kohútik: Široký a vysoký
Chrbát: Široký a silný, so silno vyvinutým svalstvom, čo spôsobuje ľahko klesajúcu líniu smerom k bedrám.
Bedrová partia: Silná, vďaka výrazne vyvinutému svalstvu bedier spôsobuje, že sa pozdĺž chrbtice tvorí ľahká pozdĺžna priehlbeň, kontúry sa tak trochu strácajú. Bedra sú kratšie ako chrbát a smerom k hrebeňu zadku ľahko stúpajú. Celkový vývin osvalenia pozdĺž celej hornej línie pôsobí dojmom ľahko spadajúcich línií, čo však nezodpovedá skutočnosti. U dospelých psov je tento dojem vzhľadom k silno vyvinutému svalstvu chrbta ešte silnejší.
Zadok: Strednej dĺžky, široký s dobre vyvinutým svalstvom, ktoré takmer zastiera hrebeň bedrovej kosti a vrchol kosti krížovej. Zadok je rovnako široký ako hrudník, alebo trochu užší. Zadok je horizontálne sklonený pod uhlom zhruba 30°, horná línia ľahko klesá smerom k nasadeniu chvosta.
Hruď: Široká a hlboká. Vrchol hrudnej kosti sa nachádza na rovnakej úrovni ako vrchol ramenného kĺbu a dolná línia hrudníku dosahuje na úroveň lakťov.
Dolná línia a brucho: Mierne vtiahnuté nad dolnú líniu hrudníka, ale nikdy nie toľko ako u chrta. Silné. Slabiny a brucho s rovnakým svalovým tonusom.

Chvost

Stredne vysoko nasadený, s hornou líniou tvorí uhol 45°. Šabľovito zahnutý, dlhý a silný, dosahujúci k pätám, ale nepresahuje ich. V kľude je prirodzene zvesený, v akcii sa chvost trochu zdvíha nad hornú líniu, v kluse je nesený nad hornou líniou, alebo trochu vyššie.

Končatiny

Hrudné končatiny

Celkovo tvoria s telom harmonicky silný celok kostí a svalov. Pri pohľade zo strany i spredu sú končatiny postavené zvislo.
Plece: Lopatky sú vysoké a dobrých proporcií, veľmi silné s veľkými, zreteľne modelovanými, ale nie prehnane vyvinutými svalmi. Vzhľadom k horizontále sú postavené pod uhlom 45°.
Nadlaktie: Strednej dĺžky a zodpovedajúcej celku. Silné a výrazne osvalené, vzhľadom k horizontále sú postavené pod uhlom 45°.
Lakte: Robustné, pokryté silnejšou a pružnou kožou, bez vrások a záhybov. Prirodzene priliehajú k stenám hrudníku a zdajú sa byť s nimi spojené.
Predlaktie: Rovnako dlhé ako nadlaktie, postavené kolmo k zemi. Kosti mohutné a rovné, s dobre vyvinutým svalstvom.
Zápästný kĺb: Široký, tvorí predĺženie predlaktia, bez kostných výrastkov a vrások kože.
Predné nadprstie: Značne ploché, dobrej substancie kostí, s horizontálou tvorí uhol 70 - 75°.
Labky hrudných končatín: Guľaté, s krátkymi, silnými a dobre zovretými prstami. Vankúšiky labiek sú mäsité, tvrdé, pokryté silnou kožou, drsnou na dotyk.

Panvové končatiny

Primerane uhlené. Celkovo sú silné, mohutné a rovnobežne postavené. Pôsobia dojmom sily a výkonu, čo vyžaduje ich funkcia, pretože z nich vychádza silný posun, ktorý je rozhodujúci pre typický pohyb.
Stehná: V dĺžke odpovedajúcej celku, silné s viditeľne veľmi výrazne vyvinutým osvalením. Uhol bedrového kĺbu je zhruba 100°.
Koleno: Postavené v rovnakej osi ako zvyšok končatiny, uhol medzi stehennou a holeňovou kosťou je približne 110°.
Lýtková časť: Značne kratšia ako stehno, silná. Vedie výborne vyvinuté svalstvo.
Pätový kĺb a zadné nadprstie (nart): Celkovo sú pätový kĺb a nart krátke, silné a mohutné. Zaručujú silný posun panvových končatín. Nart je silný a päta je dobre badateľná. Pätový kĺb tvorí uhol zhruba 140°. Nart je silný, takmer valcovitý a k horizontále je postavený pod uhlom približne 90°. Ak sa objavia paspárky (vlčie pazúry), musia byť odstránené.
Labky panvových končatín: Podobne ako u labiek hrudných končatín, avšak panvové sú iba o niečo málo menšie a širšie, inak majú rovnaké vlastnosti.

Koža

Po celom tele silná, ale mäkká a pružná. Dobre priliehajúca k telu, vzhľadom k povoleným tkanivám sa na svojej podložke ľahko pohybuje, okrem voľnejšej kože na krku, kde je väzivo podkožia mimoriadne voľné, netvorí žiadne podstatné vrásky. Koža je čo najmenej pigmentovaná, aj keď vekom pigment pribúda. Nadmerne pigmentovaná koža je neprípustná. Uprednostňuje sa pigment na okrajoch slizníc pyskov a okrajoch očných viečok.

Osrstenie

Jednotne krátka, hladká, mäkká na dotyk a zhruba 1,5 až 2 cm dlhá. Hustota srsti sa líši podľa klimatických podmienok. V tropických podmienkach je osrstenie redšie, takže môžu presvitať pigmentové škvrny na koži, čo by však nemalo byť príčinou ku zníženiu známky pri hodnotení. V chladnom podnebí je srsť hustejšia a silnejšia a môže sa dokonca vytvárať i podsada.

Farba

Čisto biela. Okolo oka je farebná škvrna čiernej, alebo tmavej farby prípustná. Táto škvrna nesmie presahovať 10% celkovej plochy hlavy. U rovnako kvalitných jedincov by mal rozhodca vždy uprednostniť psa, ktorého srsť je čo najbelšia.

Veľkosť/hmotnosť

Kohútiková výška: Psi 62 až 68 cm, feny 60 až 65 cm.

Vady

Akákoľvek odchýlka od vyššie uvedených bodov sa musí posudzovať ako vada, ktorej hodnotenie musí byť adekvátne v presnom pomere k stupňu odchýlky.

Ťažké vady

Diskvalifikačné vady.

Poznámka

Psy musia vykazovať dva viditeľné, normálne vyvinuté semenníky, nachádzajúce sa úplne v miešku.

eukanuba

royal canin

pes a macka

This site is a member of WebRing. To browse visit here